Klara krisen med självförsörjning

Broschyren ”om krisen kommer” som skickades ut till svenska hushåll 2019 satte fart på insikten hos befolkningen om att det inte går att luta sig tillbaka och tro att någon annan kommer fixa allt.

Det gäller att se till att man klarar sig utan olika försörjningssystem under en längre eller kortare period helt enkelt. Många ser nu över möjligheten att klara sin egen el-försörjning med hjälp av sol-energi.

Alla har vi någon gång råkat ut för elavbrott och insett hur sårbar man blir. Och desto smartare hem vi har med elektroniska lås, med tidsstyrda lampor och värmesystem som kräver el står vi oss inte länge. Att ha sätt att kunna laga mat och få värme och vatten utan el under minst två dygn är en självklarhet för allt fler.

Brygga kaffe och ladda telefonen

Det är bara att inse att det är svårt att få till matlagning och kaffe men att det går med hjälp av gasolkök. Men att ladda telefoner och annat som är livsviktigt under en kris är ännu svårare. För att få mer fakta kring hur du kan bli självförsörjande på el kan du vända dig till solsystem.com.

Miljövänligt och bra för ekonomin

Det finns de som tar självförsörjande ett steg längre än att klara sig kort stunder under en kris. Att ägna mindre tid på jobbet och mer hemma är målet för allt fler. Trenden mot självhushållning är tydlig, det har både med kris-tänk och miljö att göra. Samtidigt som man upplever en ökad livskvalitet finns det också pengar att spara på att vara självförsörjande – inte minst när det gäller energi.

Att leva off-grid är en växande rörelse som lockar både yngre och äldre. Att veta varifrån den mesta maten kommer, att känna att all den energi som man gör av med kommer från hållbara och fossilfria källor är viktigt för många. Det kan inte bli så mycket bättre än att odla sin egen mat och producera sin egen el då.

Vad innebär det att leva off-grid

Grid är engelska och betyder i rutnät och i den här kontexten betyder det elnät.

Att leva off grid på riktigt betyder att man kapar elledningen till fastigheten, men att gå så långt är det inte många som är beredda att göra. Men det finns en del som renoverar upp gamla torp eller bygger nytt och som väljer att inte koppla upp sig mot el-nätet.

Vatten och avlopp

Vill man bli helt självförsörjande är det inte bara mat och värme som ska lösas, man behöver även vatten och att ta hand om avloppet på ett hållbart sätt. Egen vattenbrunn är inget konstigt, det är det många hushåll i Sverige som har. Även egen avloppsbrunn är vanligt, men det kräver tömning – då är man inne i systemet igen.

För avloppet kan man antingen anlägga en biologisk avloppsreningsanläggning. När den är klar ser den ut som en vacker damm med vass, där förbrukas all den näring som annars hade hamnat i vattendrag och skyndat på övergödningen av haven.

Har man fått till elförsörjningen bra så kan man ha en förbränningstoalett som omvandlar avföring till aska istället.

Hur länge klarar du dig själv idag och hur självständig skulle du vilja vara?