Vistas och sova i naturen – så säger allemansrätten

Att spendera tid ute i skog och mark, och kanske till och med övernatta där, är en enkel lyx som många uppskattar. I Sverige finns möjlighet att röra sig fritt i naturen tack vare allemansrätten. Men det innebär givetvis inte bara en massa rättigheter, utan även några skyldigheter. Gillar man att spendera tid i naturen är det bra att känna till allemansrätten och vad den egentligen innebär.

Att vistas i skog och mark

Allemansrätten innebär att svensk natur är öppen och tillgänglig för alla. Man har tillåtelse att vistas i naturen, även på privatägd mark, men man bör såklart göra det med sunt förnuft. Man ska ta hänsyn till djuren, naturen, markägarna och andra människor. Frasen ”inte störa och inte förstöra” är några bra ledord som sammanfattar vad allemansrätten står för, och som man kan ta med sig när man ger sig ut i skog och mark.

Även under jaktsäsong är det fritt fram att vistas i skogen. Varken jägare eller icke-jägare har företräde, men det kan förstås vara klokt att vara extra försiktig. Ska man till exempel ge sig ut för att plocka bär eller svamp under en jaktperiod ska man klä sig i färgstarka kläder. Sedan ska man såklart också visa respekt för både jägare och djur.

Sova i naturen

Att sova en eller ett par nätter i naturen är både mysigt och häftigt; och även det något man faktiskt kan göra tack vare svensk allemansrätt. Det är tillåtet att slå upp ett tält nästan var som helst men man bör såklart ändå välja plats med omsorg. Platsen kan med fördel ligga en bit bort från bostadshus och tomtgränser. Man ska inte tälta på åkermark eller vid andra planteringar eftersom det finns en risk att man förstör något.

Om man är många som ska tälta, med fler än ett tält, och det gäller för flera nätter måste man be markägaren om lov. Det sunda förnuftet gäller förstås även här – inte störa och inte förstöra. Tältplatsen ska städas och lämnas i sitt ursprungliga skick.

Vad säger allemansrätten om eldning?

En sprakande lägereld, att laga mat på eller värma sig vid, är för många starkt förknippat med friluftsliv. Eld har länge fascinerat människan men det innebär också en risk; och att elda bland granar, träd och fnasig mark kan få förödande konsekvenser om man inte är försiktig.

Allemansrätten ger ingen självklar rätt till att göra upp eld i naturen, men möjligheten finns om man gör det under säkra förhållanden. Det bästa är att elda vid en befintlig grillplats eller att skapa en med hjälp av stora stenar, som begränsar elden.

Man bör inte göra upp eld i mossa, på torvmark eller mullrik mark. Inte heller på berghällar, då dem kan bli både missfärgade eller spricka. Man bör också se till att det inte råder eldningsförbud. I vissa skyddade naturområden råder ständigt eldningsförbud men det är också vanligt vid varmt och torrt väder.

Har man gjort en eld ute i naturen ska man givetvis också se till att släcka den ordentligt innan man lämnar platsen.